یه مار می خواست خود کشی کنه.بهش گفتن چرا می خوای خود کشی کنی.گفت آخه دو ساله یکیو می خواستم.حالا که با اون رو در رو شدم فهمیدم شیلنگ آبه

یارو کشکو میذاره دهنش بهش میگن ماه رمضانه هنوز افطار نشده.میگه ایدونوم ایخوم سی افطار بخیسه

شکمو میره مهمونی بهش میگن خربزه میخوای یا هندوانه میگه هردووانه

 

 


دسته ها : خنده
دوشنبه سیزدهم 8 1387
X