دسته ها :
چهارشنبه هشتم 8 1387
دسته ها :
چهارشنبه اول 8 1387
 • یه جوجه تیغی با یک کیوی داشتند می رفتند. ازش می پرسن این کیه؟میگه داداشمه سربازه
 • یه نفر میره بانک وام بگیره.ضامن نداشت.اگه گفتی چی شد.............منفجر میشه
 • چرا غافل کند کاری که بعدا خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا
 • یه مورچه می خواسته خود کشی کنه.بهش می گن چرا می خوای خود کشی کنی.میگه آخه دو ساله یکیو می خواستم تازه فهمیدم تفاله چاییه.
 • یه تمساح میره گدایی می گه به منه مارمولک کمک کنید

 

دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 7 1387

اذا کتبت کتابا فاعد فیه النظر قبل ختمه فانما تختم علی عقلک

آن گاه که نوشته ای را نگاشتی.قبل از مهر کردن.دوباره در آن نظر کن.زیرا تو بر خرد خویش مهر می زنی.

دسته ها :
يکشنبه بیست و یکم 7 1387

لاعیش لمن فارق أحبته

کسی را که از دوستانش جدا شده است.آسایشی نیست

 • بدترین دوستت کسی است که برای او به زحمت افتی
 • تمام دوستی را نثاردوستت کن.اما به اویکسره اطمینان مکن.وبااو.به کمال.یک دل باش.اماهمه اسرارت را با او بازگو مکن.
 • هرکس به دلیل هر خطایی که از دوستانش سر می زند.از آنان کناره گیرد.دوستانش اندک می شوند.
 • منتهای خیانت .خیانت کردن به دوست صمیمی و شکستن پیمان است.
 • دوست.دوست نیست.مگرآن که در غیاب دوستش و گرفتاری و مرگ او حق دوستی را به جای آورد.
 • پیش از آزمایش.به دوست اعتماد مکن.
 • خیری نیست در آن که از دوستانش بی هیچ جرمی کناره می گیرد.
 • دوست راستین.کسی است که تو را در برطرف کردن عیبهایت پند دهد.هنگام غیبتت هوای تو را داشته باشد و تو را بر خود ترجیح دهد.
دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 7 1387
 • جان شما رابهایی جز بهشت نیست.آن را جزبه بهشت نفروشید
 • هر کس عیب تو را برایت آشکار کند.دوستدار توست
 • هرکس بسیار به گناهان بیندیشد.گناهان او را به سوی خود می کشند
 • پیش از آزمایش.به دوست اعتماد مکن
 • در لذتی که نمی پاید.خیری نیست

غررالحکم ودررالکلم

دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 7 1387
 1. شهری سرخ بادیوارهای سبز وساکنان سیاه کلیدش هم از اهن است؟
 2. فرق بین تار عنکبوت نر و تار عنکبوت ماده چیست؟
 3. خانه ای شیشیه ای یا پلاستیکی اب وگاز دارد ولی برق ندارد؟
 4. گرگی که حضرت یوسف(ع)را خورد نر بود یا ماده؟
 5. ننه عباس روزهای هفته را دوست دارد اسم یکی از بچه ها یش را شنبه ودومی را یکشنبه گذاشت اسم بچه سومش چیست؟

 

 

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

خری در بیشه ای میچرید گذارش بر پوست شیری افتاد پوست را پوشیده خیال کرد که شیر شده است واز انجا رفت به ده اهل ده از ترس او پا به فرار گذاشتند خر که گریختن مردم را دید از شیر شدن خود خاطر جمع شد در دل خود گفت خوب از بار کشیدن و سواری دادن خلاص شدم و بعد از این اسوده زندگی می کنم حالا خوب است نعره ای هم بکشم که بیشتر بترسند و دیگر جرات نکنند نزدیک من بیایند عرعر خود را سر داد وخیال میکرد که نعره میکشد اهل ده که عرعر او را شنیدند دانستند که خر است نه شیر پیش رفتند و او را گرفتند پوست شیر را از پشتش برداشتند و گاله بار کشی را بدوشش گذاشتند

کتاب دوم ابتدایی1329

دسته ها :
پنج شنبه بیست و یکم 6 1387

مردی در میان اشنایان ونزدیکان خود 5دختر به نامهای  اکرم و بهجت و سیمین ودره والهام میشناسد.

1-این دختران در گروه سنی متفاوت هستند .سه دختر کمتر ازسی سال ودو دختربیش ازسی سال دارند.

2 - دونفراز انان معلم وبقیه ماشین نویسند.

3-اکرم وسیمین دریک گروه سنی هستند.

4-دره والهام درگروه سنی متفاوت هستند.

5-بهجت والهام یک شغل دارند.

6-سیمین ودره شغلهای متفاوتی دارند.

7-مرد مجرد با یکی ازاین5 نفرازدواج میکند.همسر او معلم است وبیش از 30 سال دارد.

*بنظر شما او با کدام دخترازدواج میکند؟

 

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387

*کوچکترین استخوان بدن انسان استخوان رکابی گوش است که درازای ان کمتر از3 میلیمتر است

 *هشتاد درصد مغز انسان را اب تشکیل میدهد.

*در بدن انسان نودوهفت هزارکیلومتر رگ وجود دارد.

*هر فرد به طو میانگین چهار میلیون و دویست هزار باردرسال پلک میزند یعنی هرروز 11500بار

*عطسه کردن باچشم باز غیرممکن است

*خون خرچنگ ها به رنگ ابی است.

*قلب میگوها درسرشان قراردارد

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387
X